Dieta wegetariańska – ideologia

Wegetarianizm znany był już w starożytności. Dieta ta polega na spożywaniu pokarmów jarskich, czyli bezmięsnych. Z początku wegetarianizm wybierano ze względów etyczno-religijnych, np. w Indiach do tej pory istnieją zwierzęta okrywane wielką czcią (święte krowy). Zakazy spożywania mięsa znajdziemy też w innych religiach (np. w buddyzmie, chrześcijaństwie, islamie czy ruchu Rastafarian). Obecnie etyka wciąż jest podstawą ideologii osób stosujących dietę wegetariańską. Moralność jaroszy do dziś nie pozwala im na poświęcanie życia zwierzęcia w celu zdobycia pożywienia.

wegetarianizm

Istnieje wiele powodów dlaczego niektórzy odmawiają spożywania ciał zabitych zwierząt. W czasach obecnych ludzie decydują się na wegetarianizm głównie z powodów etycznych, ekologicznych, zdrowotnych, religijnych czy ekonomicznych. Na rozwój wegetarianizmu w XXI wieku miały wpływ szczególnie dwa czynniki: chęć zdrowszego odżywiania oraz względy etyczne. Przeciwnicy jarstwa często postrzegają je jako wyraz panującej mody, nie zaś jako formę obrony naszych „braci mniejszych”, którzy tak jak ludzie – potrafią odczuwać zarówno miłość, jak i ból. To właśnie ta ochrona praw zwierząt stanowi fundament moralny wegetarianizmu.

W skład ideologii wegetarian należy również poprawa zdrowia człowieka. Istnieje szereg badań dokumentujących nie tylko wielki postęp w kierunku podniesienia odporności, sprawności umysłowej i fizycznej, ale także zmniejszeniu prawdopodobieństwa czy nawet eliminację z organizmu chorób, w tym m.in. zaburzeń układu oddechowego, pokarmowego czy krążenia, otyłości, cukrzycy, alergii. Najlepsza pod tym względem wypada ścisła odmiana wegetarianizmu, czyli weganizm.

Przejście na dietę wegetariańską przynosi też ogromną ulgę obciążonemu środowisku naturalnemu. Ten ekologiczny aspekt bycia jaroszem poparty jest tym, że masowa hodowla zwierząt przysparza więcej szkód naszemu środowisku, aniżeli uprawa roślin. Organizacje takie jak PETA czy ONZ wykazują, że produkcja mięsa i nabiału przyczynia się do zanieczyszczania wód, degradacji gleb, globalnego ocieplenia, zmniejszania bioróżnorodności, a ponadto wymaga ona znacznie większych areałów ziemi czy też większych ilości wody i energii.

Dowodem na poparcie ideologii wegetarianizmu jest jej niepodważalny aspekt ekonomiczny, czyli zmniejszenie głodu na świecie. Nasza populacja wciąż rośnie, a wraz z nią – zasięg pastwisk. Na roczne wyżywienie jednego mięsożercy w skali roku potrzeba od 2 do 3 akrów ziemi uprawnej i pastwisk, a wegetarianina – 4 razy mniej. Zużycie wody jest także trzykrotnie mniejsze w przypadku osoby stosującej dietę wegetariańską. Nie zapominajmy o ogromnej liczbie żywności potrzebnej do wykarmienia zwierząt hodowlanych. Aby wyprodukować 1 kg mięsa, potrzeba aż 10 kg białka roślinnego. Jak dowodzą badania jedzenie przeznaczane dla zwierząt hodowlanych mogłoby wykarmić całą ludność świata. Zmniejszenie pastwisk oznaczałoby również rezygnację z chemii rolnej. Powyższe dane stanowią mocny argument przemawiający za wegetarianizmem, który jest idealnym rozwiązaniem na racjonalne gospodarowanie zasobami Ziemi i żywnością.