Wegetarianizm

Jeszcze niedawno wegetarianów, czyli ludzi niejedzących mięsa, postrzegano jako dziwaków. Dziś życie bez mięsa zyskuje coraz więcej zwolenników, którzy stawiają na własne zdrowie oraz świat wolny od okrucieństwa.

Istnieje wiele odmian jarstwa w tym m.in. laktoowowegetarianizm, witarianizm, weganizm, czy frutarianizm.

Przejście na wegetarianizm może wynikać z wielu powodów: z chęci prowadzenia zdrowego trybu życia, nieprzyczyniania się do cierpienia zwierząt, wymogów religijnych (hinduizm, buddyzm, Ruch Rastafarian, dżinizm), z pobudek ekologicznych bądź ekonomicznych czy po prostu z nielubienia jedzenia mięsa.

Jak mówią badania aż 2 miliony Polaków deklaruje swój negatywny stosunek do spożywania mięsa i przejście na wegetarianizm. Liczba ta wciąż rośnie. Wśród polskich jaroszy najliczniejszą grupę stanowią młodzi ludzie, którzy są najbardziej świadomi tego, ile krzywdy niesie za sobą jedzenie mięsa.